Főbb pontok

A határon átnyúló terület a projekt végrehajtásának egyik legfontosabb prioritása, mivel eltérések mutatkoznak a projektben résztvevő szervezetek kapacitásait illetően. A partnerek mindegyike megfelelő ismerettel és tudással rendelkezik az önkormányzatok cselekvési tervének előkészítéséhez, valamint rendelkeznek az ehhez kapcsolódó kommunikációs készségekkel. Ezt a tudást cserélik ki a partnerek és fejlesztik tovább. Másrészről a határon átnyúló területek természeti adottságai, valamint jelenlegi helyzete az uniós követelmények szempontjából hasonlóak, így konkrét és összehangolt munkára van szükség a határon átnyúló területen. A határon átnyúló terület viszonylag kis mérete, valamint a különböző tevékenységek (gazdasági, idegenforgalmi, kulturális stb.) közvetlen vonzereje miatt, egy egésznek tekinthető. A projekt néhány részleges tevékenységét csak nemzeti szinten lehet végrehajtani, de úgy véljük, hogy a szervezetek és az önkormányzatok határon átnyúló összekapcsolásával hozzáadott értéket biztosítunk  a tevékenységek és a projekt hatékonyabb megvalósításának megkönnyítése érdekében. Hasonlóképpen elvégezhetjük a partnerek és az érintett közintézmények szélesebb körű értékelését és lehetséges alkalmazkodását. A tevékenységek többsége magába foglalja a határon átnyúló tudás (know-how) átadását, valamint a  tapasztalatcserét.

Know-how transzfer

A projekt partnerek releváns ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek az energetikai tervezés, megvalósítás és ellenőrzése terén. A LEA Pomurje  a Polgármesterek Szövetsége által hivatalosan elismert energetikai ügynökség, amely támogatja az önkormányzatokat, tanácsaival segíti a fenntartható energiára vonatkozó politikájuk végrehajtásában, valamint szakmai segítséget nyújt az energetikai projektek és információk terjesztésében. A nemzeti követelmények alapján 19 helyi energetikai koncepciót/tervet készítettünk. A múltban lebonyolítottunk egy SEAP-tanfolyamot is: mely a fenntartható energiával kapcsolatos akcióprogram. A SEAP előkészítésének módszertanát szlovén nyelvre is lefordítottuk. A munkacsomag keretében kívánjuk átadni a múltban megszerzett tudásunkat és hasznos eredményeket a többi partner részére. A tudás átadása a „twinning" folyamatok végrehajtásnak keretében történik - szervezet képzések az energiaügyi és környezetvédelmi tervek strategiájának elkészítésére és végrehajtására. A projekt során 6 db szakmai találkozót tervezünk a projekt partnerek számára: 3 db találkozó a magyar oldalon és 3 db találkozó a szlovén oldalon. A folyamathoz az önkormányzatok munkatársai is csatlakoznak, akiket a projekt megvalósítása során felkészítünk a stratégiai tervek elkészítésre és végrehajtására. Ebben az összefüggésben 5 önkormányzatot tervezünk integrálni a projektbe. A munkacsomagban a partnertalálkozókkal párhozamosan jó gyakorlatokat szeretnénk bemutatni, melyek során a már megvalósult, sikeres projekteket elemezzük. („best practises" bemutatása). Ez az alapja és kiinduló pontja a cselekvési tervekkel kapcsolatos minta modelljének kidolgozásának. A projekt partnerek stratégiai tervet készítenek a minta modell alapján a helyi telülések számára.

A támogató eszközök fejlesztése

A munkacsomag keretén belül a tevékenységek a támogató eszközök kidolgozására irányulnak, amelyek lehetővé teszik a projekt fő eredményét képező, két együttműködési protokoll elkészítését és aláírását. Az elsőhöz 4 szervezet, a másikhoz pedig legalább 40 közintézmény csatlakozik. Ami a támogatási eszközöket illeti, a munkacsomag keretén belül az alábbiakat biztosítjuk:

  • - animációs leporellók mindkét nemzeti nyelven, amelyek lehetővé teszik a közintézmények, mint a projekt egyik célcsoportja, sikeres animálását. A Mura - Zala medence víztartó 3D modellje, amely betekintést enged a geotermikus energia forrásaira
  • - ez tartalmazza a 2D adatoknak a 3D adatokra történő átalakításának előkészítését és megvalósítását, a modell 3D kinyomtatását, valamint a döntéshozóknak történő bemutatását a geotermikus energiaforrások konkrét ismertetésével.
  • - az energetikai számvitelhez szükséges alkalmazás elkészítése a szükséges szlovén-magyar fordítással a határon átnyúló energia számvitel számára; a felhasználókhoz alkalmazott és lefordított alkalmazás már a projekt megvalósítási idejében lehetővé teszi a közintézmények bevonását és az alkalmazás használatát.